ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişikliği Hakkında

7 Aralık 2021

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 06.12.2021 tarihli ve 34221550-041.02-10920 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmelikler yayımlanmıştır.

· Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter