ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması

23 Kasım 2021

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : TOBB'nin 19.11.2021 tarihli ve 69299741 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulması yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.
Bu itibarla, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan anket bağlantısının (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6) adresi üzerinden hizmet ihracatı gerçekleştiren ilgili firmaların anketi doldurmalarının önem arz etmektedir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter