ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi

12 Ekim 2021

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 06.10.2021 tarihli ve 34221550-050.99-9017 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden "Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. Bu eğitim ile güncel vergi düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, mevzuatta yer alan önemli ve özellikli konuların incelenerek uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunulması, olası vergi incelemeleri öncesinde ve sonrasında süreç yönetiminin aktarılması amaçlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter