ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Organizasyon Duyurusu hk.

28 Eylül 2021

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: T.C. Trakya Kalkınma Ajansı’nın 27.09.2021 tarihli ve E-16256556-153.00-1695 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, Trakya Kalkınma Ajansı kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında işbirliğini desteklemek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını sağlamak ve yerel potansiyeli hayata geçirerek bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Tekirdağ merkez olmak üzere Edirne ve Kırklareli illerinde 14 Temmuz 2009 tarihinde alınan Bakanlar kurulu kararı ile kurulduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda Trakya Kalkınma Ajansı’nın Bölgesel Ortak olarak iştirak ettiği Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde bu sene 14.kez gerçekleştirilecek olan “2021 yılı Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu” nu Tanıtım Broşürü ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter