ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Sağlam KOBİ Haritası Anketi

22 Eylül 2021

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 21.09.2021 tarihli ve 84837279-160.99- 8539 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, herhangi bir afet durumunda iş dünyası olarak ne kadar hazır olursak Türkiye ekonomisinin de sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacağı bildirilmiştir.

Amacımız; üye işletmelerine afetlere dayanıklı ve iş sürekliliğini temin edecek "Sağlam KOBİ" statüsünü kazandıracak İş Sürekliliği ve Mükemmeliyet Merkezleri olmalarını sağlamaktır.

Bu kapsamda hazırlanan "İşletmeler İçin Sağlam KOBİ Haritası Katılım Formu"nun doldurularak sonuçta çıkan statüye göre eksikliklerin tamamlanarak harita üzerinde üye işletmelerin yerlerini almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Haritaya kayıt olan işletmeler, mevcut online portal üzerinde yer edinerek afet sonrası ihtiyaçları yerel tedarik zinciri aracılığı ile hızlı bir şekilde karşılayabilecek olan destek ağının bir parçası olacaklardır. Ayrıca, harita üzerindeki temel kategoriler aracılığı ile afetten etkilenen işletmelerimizin genel durumu, güncel olarak kamuoyu, ve bölgedeki KOBİ'lere destek vermek isteyen vatandaş ve kurumlarımız için özetlenecektir. Böylelikle, bölgedeki işletmelerin afet sonrası ihtiyaçlarının hızlı ve etkili bir şekilde karşılanmasına destek vermenin yanı sıra yerel ekonominin de kısa sürede yeniden yapılandırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Üye işletmelerinizin aşağıda yer alan linkteki anket formunu doldurarak Sağlam KOBİ Haritasında yer edinmeleri rica ederiz.

Anket Linki: https://tobb.org.tr/SaglamKobi

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter