ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Ticaret Sicili işlemlerine ilişkin harçlar, Odamız tarafından tahsil edilmeye başlanılmıştır

2 Ocak 2017

                                                                                                                  Tarih     :02.01.2017

                                                                                                                  Sayı       :10

SAYIN ÜYEMİZ

 

Ticaret Sicili işlemlerine ilişkin harçlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren Odamız tarafından tahsil edilmeye başlanılmıştır.

 

6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 132 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile ticaret sicili harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmış, söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden, Ticaret Sicili Müdürlüğünü bünyesinde bulunduran Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamıza  01/01/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.

 

Bu kapsamda, 01/01/2017 tarihinden itibaren yetkilendirilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları Odamız tarafından tahsil edilecek olup, Üyelerimiz harç ödemesi için banka veya vergi dairesine gitmek zorunda kalmayarak işlemler tek durak olan Odamızda tamamlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter